Папки

НАРЕДБА № 5 за нормите за задължителна преподавателска работа

С тази наредба се определят нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета. Персоналът в системата на народната просвета се разпределя на педагогически и непедагогически.

Дата Изтегляния  
25.08.2010 614

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook