Папки

Библиoтеката на Teacher.bg

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

12.02.2017 27

ppt file  НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

12.02.2017 35

ppt file  РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България

26.12.2016 24

ppt file  РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България

26.12.2016 8

ppt file  НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

26.12.2016 74

ppt file  НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация

26.12.2016 24

ppt file  НАРЕДБА за приобщаващото образование

26.12.2016 9

ppt file  ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

26.12.2016 4

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема

26.12.2016 3

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема

26.12.2016 1