Добави коментар
Кoментари:0
Новина

ОП НОИР – светът не започва и не свършва с нас!

Публикувана на: 10.02.2017

Има проблеми, както със системите за управление и контрол на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), така и с проведени конкурсни сесии. При структурирането на управляващия орган на програмата например, няма ясно разделение на функциите на този, който осигурява парите – управляващия орган в структурата на МОН, и на този, който изпълнява проектите – отново част от МОН. Това каза служебният министър на образованието проф. Николай Денков. Още

До 2020 г. образованието ще е задължително за 4-годишните?

Публикувана на: 21.02.2018
Това са намеренията на управляващите, поне ако се съди по проекта на план за 2018-2020 г. за изпълнение на стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.

Ученици се нуждаят от дарение, за да участват на турнир на младите естествоизпитатели

Публикувана на: 21.02.2018
Ученици от столични гимназии ще участват в международен турнир на младите естествоизпитатели. Те обаче се нуждаят от финансова помощ, за да представят България на престижното състезание.

Безнаказана агресия в русенската гимназия по изкуствата

Публикувана на: 21.02.2018
Родители от русенската гимназия по изкуствата излизат на протест срещу агресията в училището.

Деница Сачева: Камерите ще създадат напрежение в градините

Публикувана на: 21.02.2018
Според нея камерите могат да донесат много повече напрежение, отколкото полза, тъй като може да възникне и проблем, свързан със защита и опазване на личните данни.

Българският ученик разбира понятията, но не и процеса. Как това да се промени?

Публикувана на: 21.02.2018
Резултатите на българските 15-годишни ученици в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показват, че те изостават спрямо връстниците си.

Нова дисциплина „Медиен мониторинг на социалните мрежи“ започна в СУ

Публикувана на: 21.02.2018
Тя е насочена към социалните мрежи и новата комуникация там, както и към анализа на съобщенията, които разменяме в социалните мрежи.

Сливат две училища в Пещера заради ромчета-емигранти

Публикувана на: 20.02.2018
Въпреки добрите специалности, които предлага училището, учениците, предимно от ромски произход, имат много на брой и често неизвинени отсъствия.