Добави коментар
Кoментари:0
Новина

Средната възраст на учителите е над 53 г., какво ни говори това!?

Публикувана на: 09.01.2017

"Проблем с недостиг на преподаватели няма, но в краткосрочен план той ще възникне", каза заместник-министър на образованието и науката Диян Стаматов. Той се аргументира със средната възраст на преподавателите, която е малко над 53 години. Проблем на практика няма, поне все още няма, но проблемът вече е заложен, защото тази средна възраст показва застаряване, показва, че млади хора не предприемат стъпката да стават учители. Още

Предизвикателствата пред образованието обсъждат министрите от ЕС в Кипър

Публикувана на: 23.03.2017
Предизвикателствата пред образованието в борбата срещу насилието, екстремизма и ксенофобията и неговата роля като гарант за развитието на толерантно общество са в центъра на двудневната международната конференция “Защита на демокрацията чрез образование”, която се провежда в Никозия. [...]

Освежават летните ученически бази по морето

Публикувана на: 23.03.2017
Започва освежаване на ученическите бази за отдих. Об­що де­сет ме­с­та за ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на де­т­с­ки лагери по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие пре­д­ла­га "Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт" към Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та. [...]

Пиян нахлу с нож в училище, охранителят пострада

Публикувана на: 23.03.2017
Пиян мъж е опитал да нахлуе с нож в училището на сина си в Сливен. [...]

Матурите ще са на модули с различна продължителност

Публикувана на: 23.03.2017
През май 2017 година държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще се проведат на модули, обявиха от просветното министерство. [...]

Синдикат Образование: Младите бягат от школата, 2000 са учителите до 30 години

Публикувана на: 23.03.2017
Възходът и разцветът на една държава винаги е съпътстван и е в зависимост от възхода на книжовността. [...]

ЕК удря рамо на МОН

Публикувана на: 22.03.2017
Европейската комисия и Европейският научноизследователски съвет (ERC) ще съдействат активно за набирането на максимален брой кандидати за оценители на научните проекти за центрове за върхови постижения и за компетентност по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). [...]

Над 200 ученици ще участват в маратона на четенето по случай Световния ден на водата

Публикувана на: 22.03.2017
Над 200 ученици ще участват в Маратон на четенето, който ще се проведе в периода 22-24 март в Свищов, Стражица, Горна Оряховица, Велико Търново, Габрово и с. Виноград, община Стражица. [...]


Търси в Teacher.bg