Учителите ще изпитват и само по Интернет

Публикувана на: 09.03.2009
1 Кoментари

Проектозакон на МОН за училищното образование предвижда дистанционно обучение изцяло онлайн ... Още

В началните ни училища се въвежда пробно съвременен метод на преподаване

Публикувана на: 05.03.2009
0 Кoментари

Методът е в синхрон с практики, масово възприети в най-развитите държави. Основава се на работата в екип по проекти, целящи създаване на краен продукт – напр. проект „Празници и обичаи” и др., като в един проект са обединени знания от различни предмети и ИТ са средство за създаване на продукта. Методът развива в учениците умения за работа в екип и за сътрудничество, творческо мислене, инициативност и др., което е предимството му в сравнение с класическата форма на преподаване. ... Още

Майкрософт България проведе среща с учители по въпросите на детската безопасност в Интернет

Публикувана на: 05.03.2009
0 Кoментари

Целта на срещата бе учителите, които са в ежедневен контакт с децата да разговарят активно с тях по въпросите на интернет безопасността и посланията на кампанията „Децата безопасно в Интернет” да достигнат до колкото е възможно повече родители ... Още

Възможност за включване в мащабен държавен образователен проект

Публикувана на: 10.02.2009
0 Кoментари

Компания, работеща по проекти на Министерство на образованието и науката, търси да осъществи контакт с учители, притежаващи описаните по-долу квалификации, които да работят като експерти на граждански договор към проект за локализация и адаптация на чуждоезиково електронно съдържание. ... Още

Трябва и потенциала на нацията да се използва

Публикувана на: 07.02.2009
0 Кoментари

доц. д-р Любима Йорданова, политолингвист тел. 8 77 65 91 и 0886 926616 ... Още

4 февруари 1997 г. – ден паметен в българската история

Публикувана на: 05.02.2009
0 Кoментари

доц. д-р Любима Йорданова, политолингвист ... Още

АЗ СЪМ БЪЛГАРИН, АЗ СЪМ ГРАЖДАНИН

Публикувана на: 02.02.2009
0 Кoментари

доц. д-р Любима Йорданова, политолингвист ... Още

АЗ НЕ СЪМ ТЕРОРИСТ

Публикувана на: 26.01.2009
0 Кoментари

доц. д-р Любима Йорданова, политолингвист ... Още

Започна изпълнението на национална програма за кариерно развитие на учителите

Публикувана на: 14.01.2009
0 Кoментари

Програмата се състои в повишаване квалификацията и компетентността на преподавателите и преминаване кариерата им през 5 стъпала – младши учител, учител, старши учител, главен учител и учител методик ... Още