До 2020 г. образованието ще е задължително за 4-годишните?

Публикувана на: 21.02.2018
Това са намеренията на управляващите, поне ако се съди по проекта на план за 2018-2020 г. за изпълнение на стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. [...]

Ученици се нуждаят от дарение, за да участват на турнир на младите естествоизпитатели

Публикувана на: 21.02.2018
Ученици от столични гимназии ще участват в международен турнир на младите естествоизпитатели. Те обаче се нуждаят от финансова помощ, за да представят България на престижното състезание. [...]

Безнаказана агресия в русенската гимназия по изкуствата

Публикувана на: 21.02.2018
Родители от русенската гимназия по изкуствата излизат на протест срещу агресията в училището. [...]

Деница Сачева: Камерите ще създадат напрежение в градините

Публикувана на: 21.02.2018
Според нея камерите могат да донесат много повече напрежение, отколкото полза, тъй като може да възникне и проблем, свързан със защита и опазване на личните данни. [...]

Българският ученик разбира понятията, но не и процеса. Как това да се промени?

Публикувана на: 21.02.2018
Резултатите на българските 15-годишни ученици в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показват, че те изостават спрямо връстниците си. [...]


Виж всичко