План-проект: Делегираните бюджети ще се обвържат с качеството

Публикувана на: 18.04.2017
Кoментари:1

 Снимка: itefli.com

Програмата в сферата на образованието изобилства от красиви постановки, без да е посочено как ще бъдат постигнати те - например провеждане на "решителна политика за ликвидиране на неграмотността", мерки за предотвратяване на ранното напускане на училище, подкрепа на българските училища в чужбина, "повече спорт в училище за повече здраве и живот без агресия" и др. Планиран е например ежегоден ръст на средствата за наука, но не става ясно в какъв размер ще е той и откъде ще дойде. Не е известно и откъде ще дойдат пари за двойно увеличение на учителските заплати в следващите 4 г.

Единствената по-конкретна заявка е за промяна в системата на делегираните бюджети от 2018 г., като финансирането няма да зависи само от броя на децата, а и от качеството на образователния процес - нещо, за което настояват както синдикатите, така и от гилдията. Явно в чест на патриотите е записано, че "родолюбието в образователната система трябва да бъде основа за възпитание и извисяване на българския дух, средство за формиране на чувство за солидарност в обществото и привързаност към родината". Не е ясно дали това означава, че ще се правят нови промени в учебните програми.

Странно звучи пък намерението за "нова законодателна уредба в сферата на висшето образование с цел повишаване на неговото качество и ориентирането му към практическите нужди на пазара на труда", тъй като реформите тук, освен че започнаха, вече дават и своите плодове - намали се приемът в някои некачествени направления и др.

Източник: segabg.com


Коментари 1

Влез за да коментираш
18.04.2017 vihren55

"...като финансирането няма да зависи само от броя на децата, а и от качеството на образователния процес...". По какви критерии ще се определя качеството.Еднакви не могат да бъдат в елитно столично училище и в малцинствени региони.Тука трябва ясно прецизиране, иначе батакът отново е сигурен!

Коментари във Facebook