Обсъждане на новите ДОИ и учебни програми по математикаЗП и ПП 2013

Публикувана на: 25.11.2013
Кoментари:0

                                  Мнение на Иван Миронов учител по математика от 1976г

Относно:

  1. Обсъждане на ДОИ и Учебна програма по математика задължителна подготовка

Знам колко трудна и отговорна задача е изработването на подобен всеобхватен проект. Оценявам огромните  усилия на колегите „да върнат математиката на предишните висоти..” и да синхронизират нашата учебна програма със световната.

Изискванията от рамката

1. Хорариумът за изучаване на предмета в конкретния клас е посочен в програмата и не подлежи на промяна. 

2. При предложения за добавяне на нови теми е нужно да се посочи какво трябва да отпадне.

3. При предложения, свързани с отпадане на теми от един клас трябва да се аргументира защо това знание и/или умение не е нужно на учениците.

 

обезсмислят настоящото обсъждане, защото много години на всички възможни форуми учителите по математика се оплакваме, че часовете са малко и сега ни се предлага запазване на часовете, но при значително претрупване на материала. Щом има претрупване, ще има и претупване. Учителите ще бъдат принудени само да изсипват ново учебно съдържание, без да имат време за осмисляне, разбиране, затвърждаване и формиране на умения от учениците. Не разбирам кому е нужно това, но изразявам позицията си, ако е възможно нещо да се промени.

В УПЗП за 5 клас по традицията от 1948 г. се въвежда понятието „десетична запетая“, което е крайно време да се възстанови „десетична точка“, защото компютърните програми не приемат десетичната запетая. Все пак трябва да учим учениците на съвременните световни означения и уж се стремим да се синхронизираме с водещите държави. За да спестим време и за по-добра нагледност сме принудени все по-често да прилагаме компютризирани учебни технологии, които за жалост не възприемат „десетичната запетая“.

 В ДОИ 5-7 клас в Области на компетентности,  Фигури и тела се въвежда „Прилага питагоровата теорема“-предвидено в УП за 6 клас, но която ще изучават в УП за 9 клас.

 Разбира се, че това е възможно, но методически е крайно неправилно и е пример за самоцелно знание, без умение.

 В УПЗП за 6 клас се въвежда нов раздел Елементи от вероятности и статистика. Сигурно ще бъде на елементарно ниво и учениците ще го овладеят и ще им е интересно, но не разбираме защо се прави и къде ще се прилага това умение.Със същия успех можеха да го въведат и в 4 клас (подобна практика има в математическите гимназии).

 В УПЗП за 7 клас пак се въвежда нов раздел „Елементи от вероятности и статистика“.

 Учи се малко и според мен излишно е раздробено в годините. По-добре да се събере от 6 и 7 на едно място и да се усвои от учениците. Предлагаме това да стане за сметка на „Построителните задачи“, които се учат също самоцелно и не се прилагат по-нататък. Мястото на построителните задачи е в УППП, защото те са основополагащи в Евклидовата геометрия

В УПЗП за 8 клас неясно защо се  започва с атрактивната и разбираема от учениците тематика ОСНОВНИ КОМБИНАТОРНИ ПОНЯТИЯ, но не разбирам защо не се продължи и да се приключи с КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ-тя е отложена за началото на 10 клас. Защо неявно е заложено в края на 11 клас пак да се учи КОМБИНАТОРИКА, и УСЛОВНА ВЕРОЯТНОСТ. Интересно и според мен странен методически подход е да учим на парчета, разхвърляни в годините.

В раздела КВАДРАТЕН КОРЕН е заложен очаквания резултат „знае приближена стойност”. Това е чудесно само, ако учениците могат да използват калкулатори ( а ние сме ги забранили) или ако могат да смятат корени на ръка -но не ги учим на това, вече 35 години.

Правилно са смъкнати формулите на Виет от 9 в 8, но 8 клас е станал много натоварен за 3 часа седмично. Само ще се преподава, без време за обяснения и възприемане. Предлагаме да отпадне темата ВЕКТОРИ, която според нас е екзотична  и неразбираема за учениците и то защото не се прилагат в часовете по задължителна подготовка, а са прекрасно и мощно средство в часовете по профилирана подготовка. Колегите по физика могат да си я въведат и без нас, и то когато и колкото им трябва.

По традиция 8 клас завършва с темата ЕДНАКВОСТИ, която от години фигурира, но се преподава формално и пестеливо, защото не се използва никъде по-нататък. Да си отиде в ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

В УПЗП за 9 клас се въвежда  КЛАСИЧЕСКАТА ВЕРОЯТНОСТ, за която вече предложих  да си отиде в 8 клас. Правилно са свалени квадратната функция, квадратни и рационални неравенства от 10 в 9, но да отпаднат модулните, като мястото им е в ПП.

Темата ТРИГОНОМЕТРИЯ излишно я“ разтягаме“ 3 години. Колегите по физика и инженерните дисциплини използват „графики на тригонометрични функции” още в 8 клас, а ние се „мотаме и им казваме, Вие сега ги назубрете и в края на 11 клас ще Ви ги обясним..”. Колегията познава тригонометричната окръжност и с нейна помощ цялата тригонометрия може да се разясни за 30 часа в един и същи клас и ще се спести много учебно време.

В УПЗП за 10 клас, икономисаните часове от квадратна функция и неравенства са запълнени със статистика, редици и стереометрия и всичко това за 2 (два) часа седмично. Изумени сме от това решение, понеже като учители не можем да го изговорим за това време.

 В УПЗП за 11 клас е смъкнат материал от сегашната УППП. Учим логаритмична и показателни функции, но не учим логаритмични и показателни уравнения. За тригонометрия вече казах.

В УПЗП за 12 клас направо не разбирам защо е това натоварване. Материалът е за много знаещи и можещи ученици, но тях няма да ги има. Отдавна тези неща са загубили своята масова значимост. Това са майсторски умения и нямат място в задължителната част.

Формално задачата за създаване на новите учебни програми е изпълнена и досегашната 12 класна УПЗП е събрана в 10 класа.

2, Обсъждане на ДОИ и Учебна програма по математика профилирана подготовка

Профилираната подготовка странно защо се появява едва във втори гимназиален етап и то тя е натоварена със математически знания, които се изучават в 1 и 2 курс на техническите университети, ако изобщо се учат. И всичко това в 2 (два) часа седмично. Изключително смело предложение. Твърдим, че редица опитни преподаватели по математика не познаваме тази специализирана тематика.

 Не разбирам смисъла да се отнеме правото на преподавателя сам, съобразно нуждите на учебното заведение и възможностите на учениците да състави подходяща програма и всички да учат една и съща.

 Предложената програма е чудесна, само ако положилите успешно изпит се приемат направо в 3 курс на университета.

3. Относно процентите за разпределение на часовете и оценяването

Не ги коментирам подробно, защото явно са примерни и пожелателни, но са в противоречие с броя на оценките (брой часове +1) и няма да подлежът на контрол.

 

 Забележка: Когато през 2000г обсъждахме действащата учебна програма завърших критичния си анализ с предложението „Да отпаднат оценките по математика задължителна подготовка и да се въведе зачот ПКМ - прослушал курса по математика. (пуками) Наругаха ме, че не разбирам повика на времето, но постигнахме днешните негативни резултати.

 Сега мисля, че термина прослушал трябва да отпадне и да стане ПЧМ-присъствал в часовете по математика (почему).

 

 Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook