Добави коментар
Кoментари:0
Новина

Одобриха двугодишния план по Стратегията за развитие на педагогическите кадри

Публикувана на: 30.10.2014

Правителството прие Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020). Стратегията беше приета в средата на тази година и определя рамката на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите. Още

Затяга се контролът върху качеството на подготовката на учителите

Публикувана на: 30.10.2014
През следващите две години престои да се затегне контролът върху на качеството на подготовката на учителите, както и на тяхната продължаваща квалификация. Кариерното развитие на педагозите пък ще се следи изкъсо, като от него ще зависи и заплатата на учителите. [...]

Европа ще признава български учителски дипломи

Публикувана на: 30.10.2014
Младите специалисти, дипломирали се в педагогически специалности, ще могат да използват знанията си в търсене на работа в цяла Европа. Това ще се случи, щом учителската професия мине в групата на регулираните. [...]

Общините получават близо 6 млн. лв за образование

Публикувана на: 30.10.2014
На свое заседание вчера правителството прие две постановления, с които одобри над 5,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общини за осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища. [...]

Къде не учат днес

Публикувана на: 30.10.2014
На 30 октомври 2014 г., поради лоши метеорологични условия и влошена пътна обстановка, учебни занятия не се провеждат в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Шипка, област Стара Загора. [...]

Средищните училища у нас са 794

Публикувана на: 30.10.2014
На свое заседание вчера правителството актуализира списъка на средищните училища в България. [...]

Защитените училища в България са 137

Публикувана на: 30.10.2014
На свое заседание вчера правителството актуализира списъка на защитените и на средищните училища в България. Към досегашните 136 защитени училища са добавени нови две. [...]

Актуализираха Стратегията за развитие на научните изследвания

Публикувана на: 30.10.2014
Правителството одобри актуализиран вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и План за действие за периода 2015-2020 г. [...]


Търси в Teacher.bg