Добави коментар
Кoментари:1
Новина

Най-новите и модерни ИТ ресурси за всеки български учител

Публикувана на: 21.09.2016

По случай новата учебна година, Мрежата на учителите новатори Teacher.bg, съвместно с Майкрософт България, предоставят на българските учители най-новите облачни услуги в образованието и възможност за инсталиране на най-новата версия на офис пакет Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Skype за бизнеса. Още

10% от местата за СУ остават незаети

Публикувана на: 26.09.2016
Около 10% от отредените за Софийския университет места за студенти са останали свободни и след допълнителния прием. [...]

87,2 на сто от учениците учат английски език

Публикувана на: 26.09.2016
България, наред с Белгия, Люксембург и Унгария, е сред държавите в ЕС, където под 90 на сто от младежите учат английски език, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. [...]

Представиха резултатите от проект за деца с проблеми в развитието

Публикувана на: 26.09.2016
В Банско завърши тридневната работната среща за деца с проблеми в развитието. [...]

Столични училища срещу фалшивите медицински бележки

Публикувана на: 26.09.2016
Училища в столицата вече обръщат особено внимание на истиността на медицинските бележки, които служат за извиняване на отсъствия на учениците. [...]

Стартира църковната учебна година и в Троян

Публикувана на: 26.09.2016
В Троян беше открита новата учебна година и за децата от училището по вероучение при храм „Св. Параскева“ в града. [...]

НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Публикувана на: 24.09.2016
С Наредба № 1 от 30.08.2016 г. се определят условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища, както и организацията на спортната подготовка на учениците в спортните училища. Наредбата се прилага за държавните и общинските спортни училища. [...]

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Публикувана на: 24.09.2016
С Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование. [...]


Търси в Teacher.bg